İhalelerden yasaklılık kararı verilenlerin hakedişinden kesinti yapılabilir mi?

SORU Üniversite hastanesi bir medikal firması ile sözleşme imzalamış, firma ilk teslimatını yapmış ve teslimata ilişkin ödeme evrakları saymanlığa gönderilmiştir. Ancak; ödeme belgelerinin gönderildiği tarihte...

Kamu mali yönetimi sadece kamu kaynaklarının kullanımı için mi geçerlidir?

SORU 5018 sayılı Kanunun 3/l) maddesinde; kamu malî yönetimi, “Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem...

HARCIRAH MEVZUATI

24 saatten az devam eden görevlendirmelerde yol için tam yevmiye verilebilir...

24 saatten az devam eden görevlendirmelerde kıst yevmiyenin yanında yol için tam yevmiye verilebilir mi? Soru biraz manasız gelebilir. Ancak, sitemizde işlediğimiz konuların çoğunluğunun nüvesini...

DİĞER YAZILAR

Mazotçu Merkepler

Yıl 2006, memuriyete yeni başladığım zamanlar. Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde çalışıyorum. Hem yeni...

Bilişim Teknolojilerinin Denetimi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DENETİMİ A- BİLİŞİM, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KAVRAMLARI Günümüz iletişim teknolojisinin temelleri 19. yüzyılda...

AVRUPA BİRLİĞİ DOSYASI YAZI DİZİSİ-I

AVRUPA BİRLİĞİ DOSYASI Hüseyin GÖSTERİCİ   15.02.2018  Avrupa Birliğinin ana fikri, doğuşu, gelişimi, gelinen son nokta, Türkiye'nin bu...

DEFTERDAR

DEFTERDAR İl yöneticisi olarak Defterdar, ilçe yöneticisi olarak Malmüdürü, geçmişten gelen ad  ile devam eden köklü...

Zipperman

Zipperman 1980' li yılların sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Babamın 1976 model yeşil bir wolkswagen minibüsü vardı. Birgün...

BÜYÜKLERİN MAÇINDA KALECİ OLMAK

BÜYÜKLERİN MAÇINDA KALECİ OLMAK Büyüklerin maçında kaleci olmak zor bir görevdi. Kale büyük, şutlar sertti. Ama...

Hoca olmak da Üstat olmak da zor zanaat.

Hoca olmak da Üstat olmak da zor zanaat. Annemin "Oğlum etma boğulursun, evladım yapma birşey olur...

FUTBOLUN KÖTÜ ÇOCUKLARI HAKEMLER

FUTBOLUN KÖTÜ ÇOCUKLARI HAKEMLER Günümüzde Futbol  bir spor dalı olmanın ötesinde hayatımıza yön veren bir yaşam...

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bilimsel yönetilmekte midir?

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bilimsel yönetilmekte midir? Ülkemizde kilogram başına ihracat tutarımız 1,26 ile 1,40 dolar...

Nitelikli Dolandırıcılık Suçları (TCK 158/1-a/b/c)

GİRİŞ 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak 765 sayılı Eski Türk...