İkametgahını naklen atamadan önce taşıyanlara sürekli görev yolluğu ödenir mi?

SORU Trabzon Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünde memur olarak çalışmakta iken kendi isteğimle Alanya Yurt Müdürlüğüne yolluksuz ve harcırahsız olarak görevlendirmem yapıldı. Bir ay sonra...

Mahkeme kararları ile doğan alacaklarda faiz başlangıcı nedir?

SORU Personel kendisine ödenmesi uygun görülmeyen özlük hakları ile ilgili olarak idareye dava açıyor. Mahkeme sonucunda alacaklarının ” mahkeme başvuru tarihi itibariyle ödenmesi ” yönünde...

HARCIRAH MEVZUATI

İkametgahının bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilenlere harcırah ödenir mi?

SORU Ben Kütahya cezaevinde kadrolu personeliM. Herhangi bir talebim bulunmamasına rağmen 1 Ocak 2018 tarihinde Tavşanlı cezaevine 6 ay süre ile geçici olarak gorevlendirildim ....