İhaleye katılacakların ihale konusu alanda faaliyet göstermesi zorunlu mudur?

SORU Limited şirket olarak faaliyet göstermekteyiz. Ticaret Kanunumuz şirketlerde faaliyet serbestliği ilkesini öngörmüştür. Buna rağmen, ihale konusu alımın şirketin faaliyet konusu içerisinde yer almadığı gerekçesiyle...

Bütçeden vakıf ve derneklere yardım yapılabilir mi?

SORU Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden dernek ve vakıflara yardım yapabilirler mi? EDİTÖR GÖRÜŞÜ Evet yapabilirler. Konuyu 5018 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve Dernek, Vakıf,...

İÇİMİZDEKİ YAZARLAR

HARCIRAH MEVZUATI

Yurt dışı geçici görevlendirmelerde ödenebilecek ve/veya sınırlama getirilebilecek giderler

SORU Yurtdışına geçici görevlendirilen personelin görevlendirme onayında yol ve konaklama bedelinin görevli gidilen ülkece ödeneceği belirtilen görevlendirme için ayrıca personelin kurumunca yevmiye ve diğer giderler...