Kamu mali yönetimi sadece kamu kaynaklarının kullanımı için mi geçerlidir?

SORU 5018 sayılı Kanunun 3/l) maddesinde; kamu malî yönetimi, “Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem...

Kiralamalarda en iyi ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir mi?

Kiralama sözleşmelerinde en iyi ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir mi? 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşme imzalamaya...

İÇİMİZDEKİ YAZARLAR

EY HAYAT

AN- KAOS

Mazotçu Merkepler