MÜLAKAT SORULARI


Not: Bu sorular daha önce Saymanlık Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı mülakatına giren arkadaşlarca derlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Yani yeniden sorulacağını garanti etmiyoruz:) Tarafınızın bizzat şahitlik ettiği listede yer almayan mülakat sorularını siz de  gönderirseniz pek makbule geçer.


Atamaya yetkili amir kimdir?

Kaymakam Milli Eğitim Müdürlüğü gelmeyen ödeneği kayıtlara almamız ve harcama yapmamız için talimat verdi, ne yaparsınız?

Defterdar size mevzuata aykırı emir verdi, ne yaparsınız?

Vali aradı kanuna aykırı emir verdi, ne yaparsınız?

Disiplin cezaları nelerdir? Kimler hangi cezayı verir?

657 sayılı Kanuna göre disiplin soruşturma nasıl başlatılır?

Disiplin cezası gerektiren beş tane fiili sayınız?

Disiplin cezası vermeye yetkililer kimlerdir?

Disiplin amirleri kimlerdir, nasıl belirlenir?

Malmüdürünün disiplin amiri kimdir?

Disiplin cezalarına itiraz nasıl yapılır. İtiraz yapılacak merciler ve itiraz süreleri hakkında bilgi veriniz?

Uyarma kınama aylıktan kesme cezaları için ilgili nereye itiraz edecektir?

Disiplin cezalarında zamanaşımını anlatınız?

Aylıktan kesme cezası ne kadar sürede verilir?

Memur sürekli olarak göreve geç geliyorsa hangi cezayı verebiliriz?

1-2 gün göreve gelmeyen memur için hangi disiplin cezasını verebiliriz?

1 yılda toplam 20 gün göreve gelmeyen bir memura ne tür ceza verilir?

Memur çalıştığı kurum dışında, özel hayatta hırsızlık yapması halinde, memur hakkında idare ne yapabilir?

Veznedara kınama cezası hangi halde verilir?

Göreve sarhoş gelen kişiyi ne yapabilirsiniz?

Memur sana sözle sataştı ne yaparsın?

İki memurun dairede aşk yaşıyor, sen de bunları gördün, ne yaparsın?

İlçe parti başkanı, senin emrinde çalışan bir memur için “Bu her gün sat 4’te çıkacak.” Dedi, sen ne yaparsın?

Memurun huzuru bozucu hareketi var, ne yaparsın?

Malmüdürünün yokluğunda dairede personel kavga etti. Durumdan haberdar olduğun zaman ne yaparsın,  ilgili personelin işlediği fiilin karşılığı nedir?

İki kişi siyasi olarak kavga ediyor, ne yaparsın?

Verilmiş disiplin cezaları sicilden siline bilir mi?

Kaymakam, ilçe idare kurulunda görev yapan bir amiri direkt görevden alabilir mi?

Görevden uzaklaştırma hangi hallerde olur? Kimler görevden uzaklaştırmaya yetkilidir?

Görevden uzaklaştırılan memur göreve dönme şartları nelerdir?

Görevden uzaklaştırma sonucunda yeniden göreve başlayan memurun mali hakları nelerdir?

Memur suçlarını sayınız?

Memurluğu sona erdiren haller nelerdir?

Memuriyetten çekilme halleri nelerdir?

68/B ye göre atanma şartları nelerdir.

İşe başlama süreleri hakkında bilgi veriniz?

Vekalet hakkında bilgi veriniz?

Vezneye bakacak memurun kalmadı, başka ilden veznedar geldi, kendisine vekalet ücreti ödenir mi?

Açıktan vekaleten ilçeye hemşire atanabilir mi?

Yerinize Defterdarlık Uzmanı vekalet etti,  kendisine vekalet ücreti mi, yoksa harcırah mı ödenir?

Boş kadroya vekaleti anlatınız?

Vali seni saat 15.00 ile gece 03:30 arası çalıştırmak istiyor, sen ne yaparsın?

Kaymakam seninle çalışmak istemiyor, ne yaparsın?

Memur yerinden kalkmadan 10 saat çalışıyor, sen ne yaparsın?

Memur ayın 25 in’de ücretsiz izne ayrıldı, üzerinde kalan maaş alınır mı?

Rapor alan bir memurun tatile gittiğini sosyal paylaşım sitesinden öğrendin, ne yaparsın?

Sosyal paylaşım sitelerinde devlet büyüklerine hakaret eden veya bunu beğenen birisi hakkında ne gibi işlemler tesis edersin?

Aylıksız izinler konusunda bilgi veriniz?

İlçede veznedarın zimmetine para geçirdiği iddia edilmektedir. Defterdar konuyla ilgili seni görevlendirdi, neler yaparsın?

  

Memurun soruşturma usulü nasıldır?

Mal bildirimini anlatınız, kim verir, kimler için verilir, süresi nedir, maaşının ne kadarını geçen varlık ve borçlar için mal bildirimi verilir. İki eş de memursa mal bildirimini kim verir?

657 sayılı Kanununa göre aynı anda verilemeyecek görevleri sayınız?

Çalışma saatleri hakkında bilgi veriniz?

657 sayılı Kanuna göre geçici görevlendirme süresi hakkında bilgi veriniz?

Devlet memurunun çekilme ve güvenlik hakkını anlatınız?

Hastalık ve mazeret izinleri hakkında bilgi veriniz?

Kadro ihdası nasıl yapılır, 4 derece ve daha yukarı kadrolar nasıl ihdas edilir?

Çekilme ile müstafi sayılma arasındaki fark nedir?

Yıllık izinler konusunda bilgi veriniz?

Derece ilerlemesi nedir, şartları nelerdir?

657 sayılı Kanunda öngörülen temel ilkeler nelerdir?

657 sayılı Kanunda geçen istihdam şekilleri nelerdir?

Saymanların devir sürelerini söyleyiniz?

Kadro tasarrufu nedir?