5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sınavı

Sınav 10 adet sorudan oluşmaktadır. Toplam süreniz 10 dakikadır.

Mevzuatsal.com ailesi olarak başarılar dileriz…


Başarı Listesi: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sınavı

Maksiumum 870 Puan
Sıra Ad Soyad (Rumuz) Tarih Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok