5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sınavı

Sınav 10 adet sorudan oluşmaktadır. Toplam süreniz 10 dakikadır.

Mevzuatsal.com ailesi olarak başarılar dileriz…


Başarı Listesi: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Sınavı

Maksiumum 870 Puan
Sıra Ad Soyad (Rumuz) Tarih Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok

1 YORUM

 1. Kurumsal sınıflandırmanın 3. ve 4. düzey kodları neyi ifade eder ?

  Genel harcama faaliyetinin türünü
  Bütçe türünü
  Harcama birimi
  Devlet faaliyetlerinin türünü
  Kurumsal sınıflandırma, dört düzeyli bir kod yapısından oluşmaktadır. Sınıflandırmanın birinci düzeyinde, bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler ile bütçe türleri itibariyle bir sınıflandırma yer almaktadır. İkinci düzeyde, birinci düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimler; üçüncü düzeyde, ana hizmet birimleri gibi ikinci düzeye bağlı olan ve kurumsal politikanın uygulanmasından sorumlu olan birimler; dördüncü düzeyde ise, destek ve lojistik birimler ile politikaları uygulayan ve hizmetten yararlananlarla doğrudan muhatap olan birimler yer almaktadır. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü düzeyde kurumların teşkilatına ilişkin mevzuatına ve teşkilat şemasına uygun olarak sınıflandırılan idari birimler yer alacak ve bu birimler harcama yetkilisinin belirlenmesinde esas alınacaktır.

  harcama yetkilisinin belirlenmesinde esas alınacaktır denildiğinden cevap hacama birimi olması gerektiğini düşünüyorum.