Soru:

Mys’de işlem yaparken bazen direk Ödeme Emri Belgesine geçiş yapıyor bazende Harcama talimatına yönlendiriyor Ödeme Emri Belgesini göremiyorum. Sebebi nedir ?

Cevap: 

Harcama Talimatı Gerektirmeyen Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz ödemelerinde Gerçekleştirme Görevlisi Ödeme Emri Belgesini Hazırlayıp sistem üzerinden Harcama Yetkilisine gönderir.

Fakat Harcama Talimatı gerektiren diğer ödemelerde ise öncelikle Harcama Talimatı Onay Belgesi hazırlanmalı ve  Harcama Yetkilisine gönderilmelidir. Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı Onay Belgesini sistem üzerinden onayladıktan sonra  Ödeme Emri Belgesi hazırlanmaya başlanılabilir.

5018 Sayılı Kanun 

Harcama talimatı ve sorumluluk
Madde 32- Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı
vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve
tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.