Yemek ve yol parası ödenen işçilere (uygulamada taşeron  personel olarak adlandırılmaktadır) harcırah ödenir mi?


Tarafımıza en çok sorulan soruların başında taşeron personele harcırah ödenip ödenmeyeceği hususu gelmektedir. Bilindiği üzere bu personele, maaşla birlikte yemek ve yol parası adı altında ödemeler yapılmaktadır.

Memuriyet mahalli dışına gönderilen işçilere harcırah ödenmesi Harcırah Kanununun amir hükmüdür. Bu sebeple, ister yemek parası isterse yol parası ödensin memuriyet mahalli dışında görevlendirilen ilgililere harcırah ödenmesinden kaçınılamaz.

Ancak, ilgililerce düzenlenen sözleşmelerde yemek ve yol parasının fiilen çalışılan günler için ödeneceği belirtilmişse, harcırah ödenen günler için anılan giderlerin ödenebilmesi mümkün değildir.