SORU


Yüksek Öğretim Kurumlarında, kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret ne kadardır?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Madde 9- (1) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

…(6) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

EDİTÖR YORUMU


Yüksek Öğretim Kurumlarında kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılabilecek öğrencilerin haftalık çalışma süreleri; Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları 9. Maddesi 1. Fıkrasına göre haftada en fazla 15 saattir. Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret ise 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Burada üniversite yönetim kurulunun bütçe kaynakları doğrultusunda düşük saat ücreti ile fazla sayıda öğrenci çalıştırılması ya da yüksek saat ücreti ile daha az sayıda öğrenci çalıştırması tercihleri ortaya çıkmaktadır. Uygun olanın ise makul bir saat ücreti belirlenip bu kaynaktan daha fazla öğrencinin yararlanmasının sağlanması olacaktır.