SORU


İdarenin merkezi Ankara olup, taşra teşkilatının bulunmadığı bir yerde (örneğin İzmir’de) sözleşmeli olarak personel çalıştırılmaktadır. Bu kişinin Ankara’ya bir iş için çağrılması durumunda kendisine harcırah ödenebilir mi?

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Harcırah Kanununa göre memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirileceklere harcırah ödenmektedir. Memuriyet mahalli ise memuriyet merkezinin veya ikametgahının bulunduğu yere göre tanımlanmış olup, bu tanım açısından idarenin taşra teşkilatının olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır.

Düzenlenen sözleşmeye veya diğer idari kararlara göre ilgili İzmir’de istihdam edilmek üzere işe alınmış ise, memuriyet mahalli dışına (örneğin Ankara’ya) yapılacak görevlendirmelerde geçici görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir. Bu açıklamalarımız, sözleşmede harcıraha ilişkin hükümlere yer verilmemesi durumunda geçerlidir.