Teklif mektubunda idarenin adının yanlış yazılması (başka bir idarenin isminin yazılması) elenme sebebi değildir (KİK Kararı).


16.08.2018 tarihli ihale komisyonu kararından başvuruya konu ihaleye 8 istekli tarafından teklif verildiği başvuru sahibi Orhan Çelikel-Abdurrahman Özçelik İş Ortaklığı ile birlikte 5 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesine ilişkin olarak “ihale dosyasında yapılan incelemede ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinden sunulan birim fiyat teklif mektubunda idarenin adının Nusaybin Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı’na yazılması gerekirken Midyat Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı’na hitaben yazıldığı istekli tarafından sunulan teklifin 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine göre uygun olmadığından ihale dışı bırakılmasına …” ifadelerinin yer aldığı, ihalenin Kar Kardelen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Oktaysan Loj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin ise ekonomik açıdan ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu teklif mektubunda idare adının “Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen işleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde yazılmış olması gerekirken “Midyat Beldiye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına” şeklinde farklı yazılmış olduğu tespit edilmekle birlikte, aktarılan mevzuat hükmünde teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu hususlar arasında idare adının teklif mektubunda bulunması şartının sayılmadığı ve başvuru sahibine ait teklif mektubunda yer alan ihale kayıt numarası ve ihale adı bilgisinin şikâyete konu ihaleye ait olduğu, bu çerçevede somut ihalede idare adının farklı yazılmasının başvuru sahibinin teklifinin bağlayıcılığı noktasında tereddüte sevk eden bir durum ortaya çıkarmadığı, bu nedenle de idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.