SORU


Yüklenici A sözleşme konusu edimlerini yerine getirmemiştir. Bunun üzerine yüklenicinin sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilmiştir. İki ay sonra SGK İl Müdürlüğü yüklenicinin söz konusu işten dolayı sosyal güvenlik prim borcunun bulunduğunu ve bu sebeple kesin teminatın karşılığının İl Müdürlüğü hesaplarına gönderilmesini talep etmiş ve bu işlemin zamanında yapılmaması sebebiyle de adımıza idari para cezası kesmiştir. Konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Saygılar…

 

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesine göre, yüklenicinin sözleşme konusu edimi yerine getirmemesi üzerine  idarenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi zorunludur. Bu sebeple gelir kaydedilmesi gereken bir teminat hususunda SGK’nın tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Aksine bir uygulama, yani SGK İl Müdürlüğünün talebinin karşılanması, kamu zararına sebep olur. Şöyle ki, böyle bir uygulama aslında gelir kaydedilmesi gereken bir tutarın yüklenicinin borcunun ödenmesi amacıyla kullanılması anlamına gelir.

Açıklanan gerekçelerle, SGK İl Müdürlüğünün talebinin hukuken yanlış olduğu ve yerine getirilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.