2016 YILI PERSONEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA YER ALAN İNTİBAK SORULARI

2002 yılında Endüstri Meslek Lisesinden mezun olan, 1 yıl 6 ay askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, 16/01/2005 tarihinde (A) Defterdarlığında aday memur olarak göreve başlayan (B) 16/01/2007 tarihinde asli memurluğa atanmıştır. Memur (B), 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden (Lisans) mezun olmuş ve öğrenim değişikliğine ilişkin dilekçesini 16/10/2010 tarihinde kurumuna vermiştir.
(ilk üç soru yukarıdaki metinden yararlanılarak cevaplandırılacaktır.)

SORU:
Memur (B)’nin asli memurluğa atandığı 16/01/2007 tarihi itibarıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 nci derecenin 3 üncü kademesi
B) 11 inci derecenin 3 üncü kademesi
C) 11 inci derecenin 2 nci kademesi
D) 10 uncu derecenin 2 nci kademesi

CEVAP :
16.01.2005 – 16.01.2007 arası 2 yıl memuriyet hizmeti
1 yıl 6 ay askerlik hizmeti (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84. Maddesi (Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.) uyarınca değerlendirilir.
Toplam 3 yıl 6 ay
Endüstri Meslek Lisesi Mezunu 12/2 başlar
3 yıl 1 derece yapar 11/2 olur (6 ay kıdemli) Cevap C.