SORU


Yol ücreti konusunda illaki belediyeden yazı mı almak lazım? Otobüs şirketlerinin fiat sorgulama sayfasının çıktısı yeterli olmaz mı?  Kullanıcı adı: Aliekber

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Konuya ilişkin Merkezi Ymnetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri şöyledir. 

“Yurtiçi geçici görev yolluğu Madde 22- 

Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

  1. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

– Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,                         

– Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

ödeme belgesine bağlanır…

“Yurtiçi sürekli görev yolluğu Madde 23–

Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

 – Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

– Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),

– Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,

ödeme belgesine bağlanır…

Yolluklara ilişkin diğer hükümler Madde 27- 

Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde;

b)Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise  söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan  belgenin, … ödeme  belgesine bağlanması gerekir.”

Bu hükümlerden de görüldüğü üzere, otobüs biletlerinin veya bu mahiyetteki bir belgenin ödeme emri belgesine bağlanmasına gerek bulunmamaktadır. Otobüs ücreti Harcırah Kanunu kapsamında ilgilinin beyanına göre ödenecektir. Herkes kendi beyanından sorumlu olup, yalan beyandan gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililierinin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Not: Biz hizmet verenlerin, yasal düzenlemelere göre eklenmesine ihtiyaç bulunmayan belgeleri kendimizi koruma güdüsüyle istemememiz gerekmeketdir. Bu tür uygulamaların keyfi uygulamalar olduğu, zorunlu olmayan belgeleri isteyerek kırtasiyeciliği arttırdığımızı ve böylelikle ülke kaynaklarını heba ettiğimizi unutmadan hareket etmemiz en önemli önceliğimiz olmalıdır.