SORU


Size avans kullanımıyla ilgili bir kaç sorum olacak yanıtlarsanız çok sevinirim.

1- Yıl içerisinde bir kişi aynı bütçe kodundan sürekli kullanılabilmesi için başkanlık oluru alınmadığı takdirde mahsup işlemi yapıldıkça aynı kod’dan tekrar avans çekebilir mi?

2- Avans kullanımında bütçe görüş yazısı alınırken bir defaya mahsus ibaresi ne için kullanılır, bu ibarenin olup olmaması neyi değiştirir?

3- Yıl içerisinde sürekli kullanılacak olan avanslarda bir kişiye iki farklı koddan sürekli avans verilebilmesi için yıllık avans miktarını kod sayısına bölmemiz mi gerekiyor?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


a – Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

b- Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 55 sıra numaralı Ön ödeme Usul ve Esasları hakkında Genel Tebliğ,

EDİTÖR YORUMU


1- Mutemet görevlendirilmesi bir kez yapılır. Her bir avans çekilmesinde yeniden mutemet görevlendirmesi yapılması gerekli değildir. Mutemet, Başkanlık “Olur”una gerek duymadan, aynı bütçe kodundan mahsup yapıldıkça yeniden avans çekebilir.

2- Mutemet görevlendirirken usul olarak “Falanca kişi Harcama Yetkilisi Mutemedi olarak görevlendirilmiştir.” şeklinde onay alınır. Bu şekilde görevlendirilen mutemet görevlendirme onayı iptal edilene kadar mutemet olarak avans çekebilir ve çektiği avansı süresi içerisinde mahsup eder. Uygulamada pek karşılaşılmayan fakat mevcut sorunuza göre mutemet görevlendirilirken bir defaya mahsus şeklinde bir “Onay” alınıyorsa, o mutemet sadece o iş için görevlendirilmiş olur. İş bitince ve mahsup işlemi yapılınca mutemedin yetkisi de sona ermiş olacaktır.  Sürekli mutemet değiştirme yöntemi mevzuatımızda öngörülmemiştir. Bu ilke, her bir harcama birimi için ancak bir mutemet görevlendirilir düzenlemesi ile şekillenmiştir.

3- Yıl içerisinde sürekli kullanılacak olan avanslarda bir kişiye iki farklı koddan sürekli avans verilebilir. Bunun için her hangi bir bölme işlemi yapılmaz. Dikkat edilmesi gereken husus farklı bütçe kodlarından alınan avans toplam tutarının o yıl için öngörülen  avans sınırını geçmemesidir.

Yönetmelikte bu husus “Bir mutemede verilecek avans, toplamı bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre belirlenen tutarı aşmamak koşuluyla bütçenin çeşitli tertiplerinden olabilir.” denilmek suretiyle düzenlenmiştir.