Devlet Muhasebesi Sınavı

10 adet sorudan oluşmaktadır. Her soruya 10 dk verilmiştir.

Mevzuatsal.com ailesi olarak sınavda başarılar dileriz.


Başarı Listesi: Devlet Muhasebesi Sınavı

Maksiumum 640 Puan
Sıra Ad Soyad (Rumuz) Tarih Puan Sonuç
Tablo yükleniyor
Hiçbir uygun veri yok

3 YORUMLAR

 1. bu sorunun şıkları gözükmüyor.

  Döviz hesabının değerlemesi sonucu 100.000-TL kur artışı olduğu tespit edilmiştir. Buna
  ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  (Maliye Bakanlığı Sayman Yardımcılığı Sınavı-2013)

 2. Aşağıdaki SORUNUN DOĞRU CEVABI 161- Personel avansı borç-alacak diyor. ama soru da iş avansı diyor. doğru cevap 160 iş avansı hesabı borç – alacak çalışması gerekir. Hatalı soru
  5. Soru 10 Puan
  Daha önce (A) harcama yetkilisi mutemedi tarafından alınan 1000TL’lik iş avansı (B) mutemedine devredildiğinde yapılacak kayıt nedir?