Yeni Muhasebe Sisteminde Nüfus Müdürlüğü İşlemleri


Bilindiği üzere 02.04.2018 tarihinde nüfus müdürlükleri nüfus cüzdanı verme işlemlerinin yanında pasaport ve ehliyet verme konusunda da yetkili kılındı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yazıda, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü hafifletmek üzere değerli kağıt tahsil bedellerinin, bundan sonra, anlaşmalı bankalar,  PTT müdürlükleri ve Maliye vezneleri üzerinden tahsil edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

İlk gün yaşanan bazı aksaklıklara rağmen, tahsilat sistemi düzenli çalışmaya başladı. Peki süreç nasıl işliyor, yatırılan paralar sisteme nasıl yansıyor bu konulara değinmek gerekirse kısa bir açıklama yapalım.

Nüfus müdürlükleri, başvuru için gelen vatandaşların evraklarını kabul ettikten sonra kayıt oluşuyor ve online tahsilat ekranında yatırılan miktar sekmesi ‘0’ olarak görünüyor. Başvuru sahibi vatandaş T.C. kimlik numarası ile malmüdürlüklerinin veya vergi dairelerinin veznelerine geldiğinde, Gelir İdaresi Başkanlığının Evdo sisteminde bulunan süreksiz tahsilat modülünde bulunan değerli kağıt tahsil seçeneklerinden istediğini seçerek tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Gelir İdaresi Başkanlığının Evdo sistemine getirdiği bir yenilik olarak modülde nüfus cüzdanı bedelini de seçebildiğimizi görüyoruz.

Bu aşamada makbuzunu alan başvuru sahibi tekrar nüfus müdürlüğüne giderek online tahsilat kaydının nüfus sistemine yansımasının ardından başvurusunu tamamlayabiliyor. Tahsilatın bankadan yapılası halinde de işlem gün sonu tahsilat raporuna ilgili makbuz numarası ve banka tahsilatı ibaresi ile yansıyor.

İçişleri Bakanlığı, dolayısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yeni muhasebe sistemine geçtiğinden yapılan tahsilatlar gün sonu işlemleri kapsamında bu sisteme işleniyor. Burada 3 tür tahsilatla karşılaşıyoruz:

  1. Kasa Tahsilatı: Gün sonu raporlarında nakit tahsilat olarak görünen vezne üzerinden yaptığımız tahsilatlarda 100-600-805-800 hesaplarını kullanarak toplu tahsilatımızı giriyoruz.
  2. Banka Tahsilatı: Gün sonu raporunda banka tahsilatı olarak görünen ve anlaşmalı bankalar tarafından yapılan tahsilatları 510-600-805-800 hesaplarını kullanarak giriş yapıyoruz.
  3. PTT Tahsilatı: Gün sonu raporunda PTT tahsilatı olarak görünen ve PTT müdürlükleri tarafından yapılan tahsilatları 510-600-805-800 hesaplarını kullanarak giriş yapıyoruz.

Dikkat Edilecek Hususlar:

1.Yapılan tüm tahsilatlar Yeni Muhasebe Sistemi üzerinde bulunan Muhasebe İşlemleri Modülünde,  Ön muhasebe Kaydı İşlemleri sekmesinden kaydedilecektir. Bu işlemleri yaparken tahsilat modülünü kullanmama sebebimiz; banka ve ptt tahsilatları için, tahsilat modülünde sadece 102 hesap çalışması ve bu hesabın bizim tahsilat hesabımızı temsil etmesi. Oysa ki yapılan tahsilatlar, bizim banka hesabımıza değil, doğrudan hazine hesaplarına aktarılmaktadır. Bu yüzden hazine işlemlerini temsil eden 510 hesabını kullanmak durumundayız. Kasa tahsilatlarında da tahsilat modülünde yapacağınız tahsilatlar için sistem alındı oluşturur. Bu durumda tahsilat işlemi Evdo sistemi üzerinden yapıldığı ve Vergi Dairesi alındısı verildiği için mükerrer alındı oluşturmak durumunda kalırız. Doğru olan işlem ön muhasebeden toplu olarak tahsilatları girmek olacaktır.

2. Yapılan banka tahsilatları için 510.01.02, Ptt tahsilatları için de 510.01.04 hesaplarının çalıştırılması gerekmektedir.

3. Yapılan tahsilatların tamamında yansıtma kayıtları manuel olarak girilecektir. 600 Hesap ve 800 hesapların alt hesaplarının da aynı olmasına dikkat etmek gerekiyor.

4.Yapılan nakit tahsilatların banka hesabımıza yatırılması esnasında içişleri defteri seçilerek yine ön muhasebe modülünde 108.01-100, 102.05.02-108.01, 510.01.05.02.01-102.05.02 hesapları kullanılarak muhasebeleştirme yapılacaktır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün stratejik planda maliye veznelerinin kapatması ön görülürken, İçişleri Bakanlığı yazısı ile Maliye veznelerinin değerli kağıt tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek zorunda kalması muhasebat ve gelir idaresi personelinde hayal kırıklığı yaratmıştır. Nüfus Müdürlüklerinde çalışan personelin, ek ders ve mesai gibi yöntemlerle maddi ödüllendirilmeye tabi tutulması, maliye çalışanlarının iş yükünün daha da arttırılması eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı buluyoruz. Tüm maliye personelinin hak ettiği mesai talebinin bir an önce Maliye Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı’nın, personelinin iş yükünün artması karşısında gösterdiği refleksin bir benzerini Bakanlığımızın da gerçekleştirmesi bu süreçte en büyük temennimizdir.