Soru

Özel Bütçeli İdarelerde Hesaplararası Nakit Aktarım İşlemleri Süreci Nasıl İşlemektedir ?

Cevap

Ödeme Kaydı İşlemleri/Tanımlama İşlemleri/Muhabir Banka İşlemleri Menüsünden Hesaplararası Nakit Aktar butonu ile işlem başlatılacaktır. Açılan ekran doldurulduktan sonra Güncelle butonu ile devam edilecek, açılan ekranda Banka hesaplar arası nakit aktarımı (108) seçilerek tutar girilecek.

Ödeme yapılan bilgisi ekle butonu seçilerek açılan ekran doldurulacak, ekran kaydedilerek çıkılacak, tekrar kaydet seçeneği ile açılacak muhabir banka seçimi (103.02) seçilecek,  onayla yapılarak işlem tamamlanacaktır.

Yapılan işlem Ön muhasebeye düşecek, güncelleme yapılarak 108.02 detayı seçilecek ve işlem yevmiyeleşecektir.

108.02/103.02 kaydı oluştu.

Yapılan kayıt Banka talimat işlemlerine düşecek, çek no girilerek talimat bankaya gönderilecek. Banka tarafından işlem gerçekleştiğinde aynı ekranda talimat kapat yapılacak ve işlem ön muhasebeye yevmiyeleşmek üzere düşecek. Güncelleme yapılarak  (102. Detayı seçilerek) Yevmiyeleşme yapıldığında 103.02 /102.01) kaydı oluşmuş oldu.

Ön muhasebeden 102.02./ 108.02 manuel kaydı yapıldığında işlem tamamlanmış olacaktır.

Sonuç olarak yapılacak hesaplararası aktarım işlemi 3 yevmiye ile sonuçlanmaktadır