Soru

Özel Bütçeli İdareler için Hazine yardım tahakkuk ve tahsilat kayıtları nasıl yapılır?

Cevap

Yeni Muhasebe sisteminde ön muhasebeden manuel kayıt yapılacaktır.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 27.12.20174 tarih ve 28105 sayılı yazıları gereği daha önce toplu olarak mali yılbaşında girilen tahakkuk kayıtlarının hatalı olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle hazine yardımı geldiğinde gelen tutar kadar ön muhasebeden;

Tahakkuk kaydı;

120(04.02….) borç / 600(04.02….) Alacak kaydı yapılarak muhasebeleştirilecek,

Tahsilat Kaydı;

102-805 borç /120-800 alacak kaydı yapılarak işlem muhasebeleştirilecektir.

(Hazineden gelen tutarın cari veya sermaye ayrımını Muhasebat Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak öğrenebilirsiniz)