Yatacak yeri bulunmayan mahallere geçici görevle gönderilen kişilerin yatacak yeri bulunan bir yerde konaklaması halinde görev yeri ile konaklanan yer arasındaki ulaşım ücreti ödenebilir mi?


Bilindiği üzere özellikle malmüdürlüğü çalışanları küçük ilçelere vekaleten belirli sürelerde görevlendirilebilmektedir. Görevlendirilen bu ilçelerin bazılarında yatacak yer bulunmamakta ve ilgili personel asıl görevli olduğu yerden her gün gidiş dönüş yapmak suretiyle görevini ifa etmektedir. Böyle durumlarda, görevlendirilen ilçeye gidiş gelişler için ödenen ücretlerinin geçici görev yolluğu kapsamında karşılanıp karşılanmayacağı hususunda sorular gündeme gelmektedir.

Maliye Bakanlığınca (Strateji Geliştirme Başkanlığı) verilen 06.01.2018 tarih ve 147 sayılı görüş ile duruma açıklık getirmiştir. Bu görüş yazısında;

” X Malmüdürlüğü tarafından ilgili kayıtlı yazı ise Y ilçesinden geçici olarak görevlendirilmiş olup, kalacak yer olmaması nedeniyle X Malmüdürlüğüne servisle gidip gelen ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 21 inci maddesine göre servis ücreti talep eden personele bahse konu ödemenin yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek Başkanlığımız görüşü sorulmuştur. 

… Bu hükme göre, şehir ve kasaba haricinde yatacak yeri bulunmayan bir mahalle geçici olarak görevlendirilenlere, en yakın köy, kasaba veya şehre kadar gidiş dönüş mutat taşıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, aynı şehir sınırları içerisinde kalan Y İlçesinden X ilçesine yapılan geçici görevlendirmelerde söz konusu personele, her gün gidiş dönüşleri için 6245 sayılı Harcırah Kanununun 21 inci maddesine göre yol masrafının ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir”

açıklamaları yapılmıştır.