SORU

Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı ihaleye katılabilmek için Vezneye yatırdığım geçici teminata ait vezne alındısını kaybettim, teminatı mı nasıl geri alabilirim?


KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ:

Madde 552.

Muhasebe birimlerince, gerek emanet suretiyle, gerek herhangi bir nedenle ya da mahsuben tahsil olunan paralar ile her ne suretle olursa olsun teslim alınmış her türlü değerlere karşılık verilmiş olan alındıların, ilgilileri tarafından kaybedildiği bir dilekçe ile bildirildiği takdirde, ilgili defterdeki kayıtları karşısına ve dip koçanının arkasına açıklama yapılmak sureti ile kaybedilen alındının bir örneği dilekçelerin altına veya arkasına yazıldıktan ve onaylandıktan sonra kendilerine verilir. Yatırılan para veya değerlerin geri verilmesi gerektiği takdirde, bu kayıt örneği alındı yerine kabul edilerek gereken işlem yapılır. Kaybedilen alındının tutarı Bakanlıkça tespit edilecek tutarı geçtiği takdirde, kaybedilen alındının hükmü olmadığı, ilgilileri tarafından gazete ile duyurulur ve gazetenin bir nüshası dilekçeye bağlanır. Kaybedilen alındı banka teminat mektubu için verilmiş ise gazete ilanına gerek yoktur.

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 57) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Madde 4.

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 552 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, Tablo I/A’nın Kaybedilen Alındılar İçin İlan kısmında gösterilmiştir.

  2018 YILI PARASAL SINIR VE ORANLAR


 

EDİTÖR YORUMU

Vezne alındısının kaybedilmesi durumunda bir dilekçe ile tahsilatı yapan ilgili birime müracaat ederek dip koçandaki örneği temin edilebilir. Alınan bu yeni belge asıl belge yerine kullanılabilir. Ancak kaybedilen alındı Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen tutarı aştığı takdirde ayrıca gazeteye ilan verilmesi gerekmektedir. İlan verilmesi durumunda ise dilekçeye gazete ilanının bir nüshasının bağlanması gerekecektir. 2018 yılında 970,00 TL yi aşan tutarlar için gazete ilanı gerekecektir.

Kaybedilen alındı eğer banka teminat mektubuna ait ise tutarı ne olursa olsun gazete ilanı gerekmeksizin dilekçe yeterli olacaktır.

 

 

(Görüşleriniz bizim için değerlidir. Yorum ve beğenileriniz kendimizi geliştirmemize vesile olacaktır.)