Yaklaşık maliyet nedir?

Yaklaşık maliyetin kısaltması ym olup, bu kısaltmanın türkçe okunuşu ye-me’dir. Dolayısıyla ihalelerde yememenin ve yedirmemenin esasını yaklaşık maliyetin doğru hazırlanması oluşturmaktadır.

Ankara markalı bir buzdolabı alacağımızı varsayalım. Bu durumda yapacağımız ilk şey arama motoruna markamızı yazarak fiyatları araştırmak olacaktır. Bu araştırma sonucunda kafamızda bir fiyat oluşur ve buna göre mağazalarla görüşme yaparız.

Kamu ihale mevzuatına göre de alınacak şeyle ilgili bir araştırma yapılır ve araştırma sonucunda bulunan bu rakama yaklaşım maliyet denir.

İdare alım konusu şeye ilişkin her türlü fiyat araçtırmasını yapacak ve yaklaşık maliyeti KDV hariç olarak belirleyecektir. Fiyat aşatırmasının nasıl yapılacağı ise ikincil mevzuatta açıklanmıştır.

Yaklaşık maliyet tespitinin nasıl yapıldığının belgelendirilmesi şarttır. Örneğin piyasadan teklif alındıysa bu tekliflerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yaklaşık maliyet belirli bir aşamaya kadar gizlidir. Hiç kimseye açıklanamaz, ilan metinlerinde bu maliyete yer verilemez. Gizlilik, ihaleye katılan isteklilerin  piyasa rayiçlerine uygun teklif vermelerini sağlamaya yöneliktir. Eğer siz bir satıcıya cebimde 100 liram var, bu parayla masa alacağım derseniz, mumtemelen 100 lirayı bırakarak dükkandan çıkarsınız.

Yaklaşık maliyetin gizliliği sonsuza kadar sürmez. Kanunun 36 ncı maddesine göre; istekliler ve teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda ihale komisyonunca, yaklaşık maliyet de açıklanır.

Özetle;

  • Yaklaşık maliyetin idarece hazırlanması esastır.
  • Yaklaşık maliyet KDV hariç olarak hazırlanır.
  • Yaklaşık maliyet onay belgesinden önce hazırlanır.
  • Yaklaşık maliyet araştırmasının belgelendirilmesi gerekmektedir.
  • Yaklaşık maliyet ihalenin belirli bir aşamasına kadar gizlidir.
  • Yaklaşık maliyeti ihale komisyonu açıklar.