SORU


Uçakla yapılan Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevle ilgili seyahatler için ödenen harcıraha ait ödeme emri belgesine Uçak biletinin bağlanması mecburi mi dir. Firmalara aldırılan bilet karşılığında firmaca düzenlenen fatura yeterlimidir fatura ekine ayrıca biletin eklenmesi gerekir mi. Değerlendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim.
Kullanıcı: Kayhan

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Mevcut sorunuzdan uçak biletinin bir acente marifetiyle alındığı anlaşılmaktadır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde;

“Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde;
b)Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin,
…ödeme belgesine bağlanması gerekir.”

hükmüne yer verilmiştir. Yönetmelikte “yolcu bileti” ifadesi geçtiğinden acente faturaları üzerinden ödemenin gerçekleştirilemeyeceği, ödeme emri belgesine yolcu biletlerinin bağlanmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.