Malumunuz olduğu üzere kamu harcamalarının ödeme aşamasında SGK borcu yoktur ve Vergi Borcu yoktur sorgulamasının yapılması ve buna dair belgenin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir.

Bahse konu belgelerden vergi borcu yoktur nitelikli olanın geçerlilik süresi 15 gün, SGK borcu yoktur nitelikli olanın geçerlilik süresi ise alınmış olduğu ayın sonuna kadardır.

Bilgilerinize…