MÜLAKAT SORULARI


Not: Bu sorular daha önce Saymanlık Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı mülakatına giren arkadaşlarca derlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Yani yeniden sorulacağını garanti etmiyoruz:) Tarafınızın bizzat şahitlik ettiği listede yer almayan mülakat sorularını siz de  gönderirseniz pek makbule geçer.


İhale nedir?

 

İhale işlem dosyasında neler bulunur?

 

Zeyilname nedir, düzenlenme koşullarını anlatınız.

 

Belli istekliler arasında ihale usulünü anlatınız.

 

Pazarlık usulünü anlatınız?

 

Doğrudan temin nedir, bilgi veriniz?

 

İhale açıldı. Verilen teklifler kabul edilmedi. Ancak ihale konusu işin acilen yapılması gerekir. Bu durumda idare ne yapabilir.

 

Teklif zarfları nereye verilir, bilgi veriniz?

 

Teklif mektubu ile teklif zarfı aynı şey midir. Farklarını anlatınız.

 

Teklif mektubunda bulunması gereken şartlar nelerdir?

 

İdareye sunulan teklifler geri alınabilir mi?

 

Geçici teminatlar isteklilerce nereye teslim edilir?

 

Geçici ve kesin teminatları anlatınız?

 

Teminat olarak alınacak değerler hakkında bilgi veriniz?

 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları nedir, anlatınız?

 

Ekonomik ve mali yeterlik kuralları nelerdir?

 

Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin birkaç örnek veriniz?

 

İhaleye kimler katılamaz, kimler ihale dışı bırakılır?

 

Şirket hileli iflas etmiş, ihaleye katılmış ne yapılabilir. Şirket ortağı da hileli iflas ettiği anlaşılınca ne yapılır.

 

İhale yetkilisi ihaleye girmek istiyor. Girebilir mi.

 

İhaleye katılması yasak olmasına rağmen birisi ihaleye katıldı, ne gibi işlemler tesis edilir? Tedarikçi kimdir?

 

Alternatif teklif nedir?

 

Ortak girişim nedir?

 

İş ortaklığı ile konsorsiyumların ihale açısından farkları nelerdir?

 

İhale Kanununa göre kaç tane komisyon vardır. Anlatınız.

 

Teklif edilen en düşük bedel yaklaşık maliyetin üstünde ne yaparız. Bazı teklif edilen bedeller yaklaşık maliyetten çok düşük, ne yapmamız gerekir.

 

4734 sayılı kanuna göre aşırı düşük teklif verilmesi halinde ne yapılır. Aşırı yüksek teklif verilmesi halinde ne yapılır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı sahip olduğu binayı kiraya vermek istiyor. Hangi Kanuna göre ve ne tür işlem yapması gerekir. Anlatınız.

 

İhalelerdeki ilan süreleri hakkında bilgi veriniz.

 

Düzeltme ilanları hangi hallerde yapılabilir?

 

İhale yetkilisinin  komisyon kararını onaylama süresi nedir. Bu kararı onaylamasa ne olur.

 

İhale ne zaman sonuçlanmış olur.

 

Mal alımı ihalelerinde yerli istekliler lehine uygulanabilecek fiyat avantajını anlatınız. Bu avantaj hizmet alımı ihalelerinde uygulanabilir mi?

 

DMO kendi ihtiyaçları için mal alımı yapacak, hangi kanuna göre alım yapması gerekir.

 

İhale Kanununda geçen temel ilkeleri nelerdir.

 

Kısmi teklif nedir, ihalelerde kısmi teklif verilebilir mi?

 

Yaklaşık maliyetin 2886 sayılı Kanundaki adı nedir. Yaklaşık maliyet mi, onay belgesi mi önce hazırlanır.  

 

İhale işlem sürecini anlatınız.

 

İhale mevzuatına göre sözleşme türleri hakkında bilgi veriniz?

 

Malmüdürlüğü olarak ihale kanununa göre ihale yapabilir misiniz? Yapılan ihale iptal edilebilir mi?

 

EKAP nedir, anlatınız?

 

Dinamik alım sistemi nedir, anlatınız?

 

4734 ile 2886 sayılı Kanunlar arasındaki farklar nelerdir?

 

İhale komisyonu ne iş yapar?

 

Yasal fiil ve davranışlar nelerdir?

 

Mücbir sebepleri sayınız?

 

Teminat olarak kabul ettiğin Devlet iç borçlanma senetlerindeki ana parayı tekabül eden şatış miktarını nasıl bulursun?

 

İş bitmiş, ancak yüklenici teminatı almaya hiç gelmemiş, ne gibi işlem tesis edersin?

 

İhale yetkilisi ile ihale Komisyonu aynı kişi olabilir mi?

 

İhale Kanununa göre tebligat nasıl yapılır?

 

İhale yetkilisi kimdir?

 

Yaklaşık maliyeti anlatınız?

 

Kesin teminat iadesi nasıl yapılır?

 

Çerçeve anlaşma hakkında bilgi veriniz?

 

Elektronik eksiltme nedir?