MÜLAKAT SORULARI


Not: Bu sorular daha önce Saymanlık Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı mülakatına giren arkadaşlarca derlenmiş sorulardan oluşmaktadır. Yani yeniden sorulacağını garanti etmiyoruz:) Tarafınızın bizzat şahitlik ettiği listede yer almayan mülakat sorularını siz de  gönderirseniz pek makbule geçer.


 

Harcırah Kanununa göre aile efradını tanımlayınız?

 

Gündelik miktarları nasıl ve nerede belirlenir?

 

Yurtdışı gündelik miktarları nasıl belirlenir?

 

Harcırahın unsurları nelerdir?

 

Harcırah ödemesinde çocuklar için sınırlama var mıdır?

 

Memuriyet mahalli nedir?

Kastamonu Belediye Sinop’a saat başı servis koymuş. Sinop memuriyet mahalli içinde sayılabilir mi?

 

Aile masrafı deyince aklına ne geliyor?

 

Çalışmayan eşin, beş çocuğun, anne ve baban var. Kimlere aile masrafı verirsin?

Muhasebe denetmeni bulunduğu ilçedeki malmüdürlüğüne vekalet için 1 kasım 2013 – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında görevlendiriliyor. İlgiliye ne kadar harcırah ödenecektir.

Yurtiçi geçici görevlendirmelerde yolluk ödenecek süreyi anlatınız?

90 gün bir yerde 90 gün başka yerde çalıştın. 180 gün için ne kadar harcırah alırsın.

 

İzamından sarfınazar olmak ne demektir. Bu gibilere harcırah ödenir mi?

Yurtiçi ve yurt dışında yer değiştirme masrafını ne kadar ödenir?

Malmüdürlüğüne vekalet etmek üzere başka bir ilçeye gittin, sana harcırah mı yoksa vekalet mi ödenir?

Müfettiş ilçenize geldi, ilçedeki otelleri beğenmedi, komşu ilçedeki otelde kaldı. Hergün gidiş geliş için ödediği taşıt ücretini beyannamede beyan edebilir mi?

 

Geçici görev mahallinde hastalandın, hastaneye yattın. Harcırah ödenir mi?

 

Anne baban maaş alıyor ve seninle birlikte atandığın yere geldi. Bunlar için sana harcırah ödenir mi?

 

6 çocuğun var. Eşin çalışıyor. Tüm çocukların için harcırah alabilir misin, alamadığın çocukların için eşin harcırah alabilir mi?

 

Mücbir sebepten dolayı yola devam edemiyorsun. Devam edemediğin günler için harcırah alır mısın? Konuyla ilgili herhangi bir sınır var mıdır?

 

Okuyan çocuklar için  harcırah ödenebilir mi?

 

Harcırahın hesabında hangi yol esas alınır?

 

Çalışmayan eşin, 2 çocuğun, bakmakla yükümlü olduğun anne ve baban var. Yer değiştirme masrafı ne kadar ödenir?