SORU


Fizik veya fizik mühendisliği bölümünü bitirip sağlık fiziği üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere, sağlık hizmetleri sınıfına tabi kadrolara sağlık fizikçisi unvanı ile atanan personelin ek göstergesi kaçtır?

KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu görevlilerinin ek göstergeleri bu Kanun’a ekli 1 sayılı Cetvelde düzenlenmiştir. Söz konusu 1 sayılı Cetvelde sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta olan personel için ek göstergeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI    
a) Derece Ek gösterge
UZMAN TABİP 1 3600
TABİP 2 3000
DİŞ HEKİMİ 3 2200
UZMAN VETERİNER HEKİM 4 1600
VETERİNER HEKİM 5 1300
ECZACI 6 1150
BİYOLOG 7 950
TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜNDE BELİRTİLEN DALLARDA UZMANLIK BELGESİ ALANLAR VEYA BU DALLARDA UZMANLIK UNVANINI DOKTORA AŞAMASI İLE KAZANMIŞ BULUNANLAR 8 850
b)    
DİĞER SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERLERİ 1 3000
  2 2200
  3 1600
  4 1500
  5 1200
  6 1100
c)    
KADROLARI BU SINIFA DÂHİL OLUP DA YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN,    
YÜKSEKÖĞRENİM GÖRENLER 1 2200
  2 1600
  3 1100
  4 800
DİĞERLERİ 1 1500
  2 1100
  3 800
  4 650

 

Yukarıda yer alan ek göstergelere bakıldığında uzman tabip, tabip, diş hekimi, uzman veteriner hekim, eczacı, biyolog, tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar ile bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanların ek göstergeleri (a) sırasında gösterilmiş olup, 1. dereceli kadrolar için 3600 olarak belirlenmiştir. Burada sayılanların dışında kalan ve sağlıkla ilgili mesleki bir yükseköğrenimi bitirenlerin ek göstergeleri ise (b) sırasında diğer sağlık bilimleri lisansiyeri olarak gösterilmiş olup, bu gruba girenlerin ek göstergeleri 1. dereceli kadrolar için 3000 olarak belirlenmiştir.

Hangi programların sağlık bilimleri lisansiyeri olduğuna ise, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından karar vermektedir.  Bunlardan bazılarını sayacak olursak, üniversitelerin Fizik tedavi ve rehabilitasyon, moleküler biyoloji ve genetik, hemşirelik, ebelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri, anestezi, anestezi teknikerliği, radyoloji, radyoterapi vb. lisans veya ön lisans programlarından mezun olanların sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı ve 657 sayılı Kanun’a ekli 1 sayılı ek gösterge cetvelinin sağlık hizmetleri sınıfı için belirlenen bölümünün (b) sırasında yer alan diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri için belirlenmiş ek göstergelerden (3000 ek gösterge) faydalanabileceği anlaşılmaktadır.

Ancak, Yüksek Öğretim Kurulunun sağlık bilimleri lisansiyeri sayılan programlarla ilgili kararlarında, sağlık fizikçisi unvanında çalışan personelin mezun olmuş olduğu lisans (Fizik/Fizik Mühendisliği) veya yüksek lisans programının (Sağlık Fiziği) sayılmadığı, bu nedenle saha da sağlık fizikçilerinin ek göstergelerinde farklı uygulamalar görülmektedir. Sağlık fizikçilerini sağlık bilimleri lisansiyeri olarak değerlendirip 3000 ek göstergeden yararlandırmakta olan kurumlar olduğu gibi YÖK kararlarında sağlık fizikçileri sayılmadığından 2200 ek göstergeden yararlandırılan kurumlarda bulunmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurulunun sağlık hizmetleri sınıfına tabi kadrolarda, sağlık fizikçisi unvanında çalışan personelin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılıp sayılmayacağı hususunda karar alması gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından söz konusu unvanın sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağına karar verilmesi durumunda, sağlık hizmetleri sınıfına ilişkin ek gösterge cetvelinin (b) sırasında 1. dereceli kadrolar için öngörülen 3000 ek göstergeden faydalanacaklardır. Aksi takdirde sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmayıp 2200 ek göstergeden yararlandırılacaklardır.

EDİTÖR YORUMU


Sonuç olarak, sağlık fizikçisi unvanında çalışan personelin, sağlık hizmetleri için belirlenen ek gösterge cetvelinin (b) sırasında yer alan ek göstergelerden yararlanması gerektiği düşünülmekte olup sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından karar alınması ve sahadaki farklı uygulamaların giderilmesi gerekmektedir.