2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince araçların muayenesi zorunlu olup; araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş ise TÜVTÜRK’tür.

Resmi araçların TÜVTÜRK’e yaptırılan muayenesi karşılığında yapılacak ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ise genellikle karışıklığa sebep olmakta hatta uygulamada çoğunlukla damga vergisi kesintisi yapılmamaktadır.

Konu ile ilgili Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07/01/2015 tarih ve 26468226-155[ÖZG-10-2014]-1 sayılı özelgesi bulunmaktadır. Özelge uyarınca, 488 sayılı Damga Vergisi kanununa göre Resmi Daire sayılan kamu kurumlarının yaptıracağı muayene hizmeti sonrasında TÜVTÜRK’e ödenecek ödemelerden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası hükmüne göre damga vergisi kesilmesi gerekmektedir.