SORU


Devlet memurluğunda 6 aylık hizmetim var. Memuriyetten önce 6 ay kısa dönem askerlik hizmetimi tamamladım. Ne zaman yıllık izin kullanabilirim?

KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

102. maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.”

84. maddesinde “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.”

154 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde “… Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması”

hükümleri bulunmaktadır.

EDİTÖRÜN YORUMU


Askerlik hizmeti Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerindendir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ve 102. maddeleri ile 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğ birlikte değerlendirildiğinde askerlik hizmeti ile bir yıllık hizmet süresi doldurulduğu için yıllık izin hakkı bulunmaktadır.