SORU


Genel idari hizmetler kadrosunda personelim. Acaba tezsiz yüksek lisans yapmamın maaş ve emekliliğe faydası varmıdır? Teşekkürler. Kullanıcı: Rengul

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde “Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre yüksek lisans yapılması halinde bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekir. Bu kademe ilerlemesinin maaşa etkisi yeni kademenin göstergesi ile eski kademenin göstergesi arasındaki farkın etkisi kadar olacaktır. Emeklilik yönünden ise lisans mezunu ile yüksek lisans mezunu arasında bir fark bulunmamaktadır.