SORU

Kamu idareleri kendi bütçeleri içinde ödenek aktarırken hangi kriterlere dikkat etmelidir?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ

Ödenek aktarması, idarelere bütçelerini belli bir esneklik içinde yönetmelerine imkan veren bir uygulamadır. Bu uygulamayı 5018 sayılı Kanunun 21, 40 ıncı maddeleri ile yılı Bütçe Kanunları hükümleri çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre, önceden öngörülemeyen planlama sapmalarının telafi edilmesini sağlayan araçlardan biri olarak ödenek aktarmaları, kamu idarelerince kendi bütçeleri içinde, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde yirmisine kadar yapabilecektir.

Ayrıca bu düzeyi aşan ihtiyaçlar çıkarsa, ilave aktarmaları yapma konusunda Maliye Bakanına yetki de verilmiştir. Ancak bu da kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde yirmisini geçmez.

Kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde ödenek aktaramayacakları durumlar da maddede düzenlenmiştir. Buna göre, personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden diğer tertiplere ödenek aktarılamaz.

Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi çerçevesinde edinilen bağış ve yardımlar, bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. İşte bu tertibe konulan ödeneklerden amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz.

Bu düzenlemelere ilave olarak yılı Bütçe Kanunlarında ilgili yıla ait özel düzenleme yapılmış olabilir. Dolayısıyla aktarma yapmadan önce, Bütçe Kanunlarının metinlerinde yer alan ödenek aktarmalara ilişkin hususların da dikkate alınması gerekir.