SORU


Malmüdürlüğüne  Adliye tarafından müsadere kararı verilen bir miktar Azerbaycan Manatı ile bir miktar ABD Doları teslim edilmiştir. Yapılacak işlem hakkında bilgi verir misiniz?

EDİTÖRÜN CEVABI


23.03.2016 tarihli Suç Eşyası Yönetmeliğinin 18. ve 19. maddesinde müsadere kararı verilmiş olan suç eşyalarından kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı  değerleri hakkında verilen müsadere kararlarında mahallin en büyük mal memurluğuna gönderilir denilmektedir. İlçelerdeki   Malmüdürlüğüne teslim edilen Azerbaycan Manatı ile Amerikan Dolarının kayda alınmasında öncelikle müsadere kararı ile teslim edildiği için kişi malı yerine Hazine Malı olarak kayıtlarımıza almamız gerekmektedir.

 Daha sonra Hazine Malı olarak kayıtlarımıza geçireceğimiz dövizlerin niteliklerine bakarak ilgili hesaplara kaydetmemiz gerekmektedir. Konvertibl yabancı para ile konvertibl olmayan yabancı para ayırımını yapmamız gerekir.

Konvertibl: Ulusal paranın, dış ticaret ihtiyaçlarının karşılanmasında, resmi bir makamın ya da kanunun iznine ve denetimine gerek kalmaksızın bir başka bir ulusal paraya kolayca dönüştürülmesi ve uluslararası değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

Müdürlüğümüze teslim edilen dövizleri incelediğimizde Doların Konvertibl yabancı para olduğu Manatın ise Konvertibl olmayan yabancı para olduğu bu nedenle alınan dövizlere ilişkin yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki şekildedir.

Teslim alınan Dolar için Teslim alındığı veya tahsil edildiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  döviz satış kuru üzerinden 105 Döviz hesabına Borç 600 Gelirler hesabına Alacak 805 Gelir Yansıtma hesabına Borç 800 Bütçe Gelirleri Hesabına Alacak yazılarak bütçeye gelir kaydedilir.

Teslim alınan Manat için ise işlem tarihinde hesaplarda yer verilen en düşük tutar üzerinden ihtiva ettikleri kupür değerleri ile 117 Menkul Varlıklar Hesabına Borç 600 Gelirler Hesabına Alacak kaydedilir.

Ayrıca Konvertibl olmayan yabancı paralar haftalık dönemler itibari ile Cuma günleri Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimine gönderilir.