KISA BİLGİ


Uygulamada, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi uyarınca 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçiler için ayrılan kıdem tazminatı karşılıklarının;

  • Genel ve özel bütçeli idareler için 372/472.03- Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları detay kodundan, 372/472.1- Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları detay koduna aktarılmadığı,
  • Döner Sermaye İşletmeleri için ise 372/472.03- Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları detay kodundan, 372/472.4- 375 S. KHK’nin Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerim Kıdem Tazminatı Karşılıkları detay koduna aktarılmadığı

görülmektedir.

Anılan KHK uyarınca çalıştırılan personel hali hazırda taşeron personeli olmayıp, Kurumun kadrolu işçisi statüsündedir. Bu sebeple, ilgili karşılıkların da doğru detay kodlara aktarımının yapılması gerekmektedir.