SORU

İyi günler. Kömür alımı yapıldı .Fatura kesildi. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı fatura tarihinden sonra düzenlense ödeme açısından bir sıkıntı olur mu? Teşekkürler

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 229. maddesine göre:

“Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

Yine aynı kanunun 231/5 inci maddesine göre ise: “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir.”

Faturanın ne zaman düzenlendiği VUK açısından önemli olup, zamanında düzenlenmemesi bazı yaptırımlara tabi tutulmuştur. Kamu harcama sistemi açısından önemli olan ise malın teslim edilmesi, muayene ve kabulünün yapı8lması ve ardından da giderin ödenmesidir. Muayane ve kabulden önce faturanın düzenlenmiş olması bu açıdan önemli olmayıp, kontrolden geçemeyen ve iade edilen mallar için yüklenici tarafından yine VUK hükümleri uyarınca fatura iptali gerekmektedir.

Özetle, kamu harcama sisteminde öngörülen silsileye uyulması şartıyla faturanın muayene ve kabul işleminden önce veya sonra düzenlenmesi ödemeye engel teşkil etmemektedir.