SORU


KHK ile Devlet Memurluğundan çıkarılanların son aylıkları geri alınmıyordu. MSB. ve İçişleri Bakanı tarafından Devlet Memurluğundan çıkarılanlar içinde aynı durum geçerli midir?

Harcama birimleri olarak son günlerde bu durumla karşıkaşıyayız ve farklı uygulamalar mevcut. ACİL cevaplama imkanınız olursa çok memnun oluruz. iyi çalışmalar diler saygılarımı sunarım.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aylığın Ödeme Zamanları ve Esasları” başlıklı 164 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.” ifadesi yer almaktadır. Bahse konu hükümler gereğince ölüm ve emeklilik dışında ki ayrılmalar nedeniyle memurun çalışmadığı güne isabet eden aylığı iade etmesi gerekmektedir.

Akabinde yayımlanan 675 sayılı KHK ile de OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle memurluktan çıkarılanlara peşin ödenen maaşların geri alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, bahis konusu KHK içeriğinden de anlaşılacağı üzere, bu madde sadece ilgili KHK’ler ile memurluktan çıkarılan kişileri kapsamaktadır. Bu nedenle sebebi her ne kadar KHK ile çıkarılan kişilerle aynı olsa dahi, diğer usullerle görevine son verilen kişilerin peşin ödenen maaşlarından çalışmadıkları döneme isabet eden miktarı iade etmeleri gerektiği düşünülmektedir.