SORU


Hocam selamın aleyküm, kolay gelsin. Benim size bir sorum olacaktı. Süresinde kapatılamadığı için mahsup dönemine aktarılan avanslara ilişkin ne zamana kadar harcama yapabilirim? Ocak ayında düzenlenecek faturayla mahsup yapabilir miyim?

KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu

Madde 35- … Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Madde 11- …Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

EDİTÖR YORUMU


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35. maddesinde, özel kanunlarında bir hüküm bulunmaması halinde avansların bir ay, kredilerin ise üç ay içinde kapatılmasını zorunlu kılmaktadır. Yine Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 2 nci fıkrasında, “Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, mahsup dönemine aktarılan ön ödemelere ilişkin harcamaların, avansın verildiği tarih ile yılın son günü arasındaki bir tarihe ait olması gerekmektedir. Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihte ya da bir sonraki yıl mahsup dönemi içinde yapılan harcamalara ilişkin belgeler ön ödemenin mahsubunda kullanılamazlar.