Kiralama sözleşmelerinde en iyi ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir mi?


4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sözleşme imzalamaya yanaşmaması durumunda, ihale yetkilisince teklif fiyatının uygun bulunması şartıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmektedir.

4734 sayılı Kanunda öngörülen anılan uygulamaya ne yazık ki 2886 Devlet İhale Kanununda yer verilmemiştir. Bu sebeple, kiralama, satış gibi 2886 sayılı Kanuna tabi ihalelerde, üzerine ihale yapılan kişinin sözleşme imzalamaya yanaşmaması durumunda, en iyi ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilmesi mümkün değildir.