Soru

KYS (Kimlik Yönetim Sisteminden) Muhasebe Yetkilisi kimlere hangi rolleri verecektir?

Cevap

Muhasebe Yetkilisi, muhasebe servisinde çalışan Veznedar ve Muhasebe Personeli yetkilerini tanımlayacaktır bunun yanında MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi)’den Malmüdürlüğü veya Muhasebe servisi harcamalarının yapılabilmesi için Malmüdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğündeki harcama birimlerine Gerçekleştirme Görevlisi ve Veri Giriş Görevlisi rollerini tanımlayacaktır. Diğer harcama birimleri için ise Harcama yetkilisinin belirlemiş olduğu kişiyi KYS yetkilisi olarak tanımlayacak olup Bu harcama birimi için Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi ve Veri Giriş Görevlisi rollerini Harcama biriminin KYS yetkilsi atayacaktır.