SORU


Kurumumuza ait kiralık bir mesire alanı özel şahsa devir edilmiş ve kurumumuz buradan çekilmiştir. Ancak bu alana yaptırdığımız demirbaşımızda kayıtlı sahra tipi yangın dolapları ve tesisatı kullanım ömrünü tamamlamamıştır. Devir işlemleri yapmak için gittiğimizde alandaki tüm sistemin sökülmüş oldupunu gördük ve bu alanla ilgili hiç kimseyede ulaşamıyoruz. Bu demirbaşları kayıtlarımızdan nasıl düşebiliriz.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Belirttiğiniz durumun iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut kamu zararı boyutudur. Konuyla ilgili olarak ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde adli ve idari soruşturma yapılmalı ve sorumlular tespit edilerek zarar tazmin edilmelidir.

Diğer bir boyut ise taşınır mal yönetmeliği gereği yapılacak düşümdür. Bahse konu düşüm Taşınır Mal yönetmeliğinin “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10) : Bu tutanak, çalınma veya kaybolma nedeniyle yok olan, yıpranma, kırılma ve bozulma nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve hurdaya ayrılan taşınırların kayıtlardan düşülmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir. Harcama yetkilisi tarafından onaylanan tutanağın bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır. Diğer nüshası dosyasında saklanır.” maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmalıdır.