SORU


İşletme defteri tutma zorunluluğu olmayıp Kat Mülkiyeti Kanununa göre Karar Defteri tutmakla zorunlu olan işyerinin İşletme Defteri tutmaması veya işletme defterini ibraz etmemesi halinde, Karar Defterine işçilik giderlerinin kaydedilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanır mı?

EDİTÖR YORUMU


Kat Mülkiyeti Kanununa göre Karar Defteri tutmakla zorunlu olan işyerinin İşletme Defteri tutmaması veya İşletme defterini ibraz etmemesi halinde, Karar Defterine işçilik giderlerinin kaydedilmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Dolayısıyla Kat Mülkiyeti Kanununa göre Karar Defteri tutmakla zorunlu olan işyerinin İşletme Defteri tutmaması veya İşletme defterini ibraz etmemesi halinde, Karar Defterine işçilik giderlerinin kaydedilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanamayacağı düşünülmektedir. (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının 11/10/2016 tarih E.5409017 sayılı “2013/5 Sayılı Genelge Hk.” konulu yazısı)