Kamu tarafından yapılan ödemelerde yapılacak vergi borcu sorgulaması sonucunda hak sahibinin borcu olduğunun tespiti halinde bu borcun 2.000 TL üzerinde olması halinde ilgili tutarın kesilerek vergi borcuna mahsup edilmesine dair mevzuat hükmü bulunmaktadır. Ancak SGK borcu sorgulaması sonucunda tespit edilen borçlara dair herhangi bir alt limit öngörülmemiştir. Bu bağlamda tespit edilen tüm borçların istisnasız olarak kesilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize…