SORU


Kamu idareleri kamu hizmetlerinin karşılığı olarak bağış toplayabilirler mi?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Konuyu 5018 sayılı Kanunun 40 ve 72 nci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve TCK kapsamında değerlendirmek gerekir.

Kamu idareleri ya da kamu idarelerinin görevlileri, sundukları kamu hizmetinin karşılığı olarak ya da kamu hizmetleriyle ilişki kurmak suretiyle herhangi bir bağış veya yardım toplayamaz. Eğer kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanması veya başka adlarla tahsilat yapılması durumunda, ilgililer hakkında durumuna göre 657 sayılı Kanun ve TCK kanunları uyarınca adli ve idari yönden işlem yapılır.

Ancak sunulan ya da sunulacak bir kamu hizmeti ile hiç ilişkisi olmaksızın, kamu idarelerine bağışta bulunabilir. Bunun dışında şahıslar bağışlarını örneğin okul yapımı için arazi ya da para bağışı gibi belli amaca dönük olarak şartlı olarak yapabilirler.