SORU


Kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilini süresinde yapmayan görevlinin sorumluluğu olur mu?

EDİTÖR GÖRÜŞÜ


Konuyu 5018 sayılı Kanunun 38 ve 71 inci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ve TCK kapsamında değerlendirmek gerekir.

Kamu idarelerine ait gelirlerin tarh, tahakkuk, tahsilinde yetkili ve görevli olanların, ilgili mevzuatına uygun olarak tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini zamanında ve eksik olarak yaparlarsa mali, idari ve cezai açıdan sorumluluklarının değerlendirilmesi gerekir.

Mali açıdan yapılacak değerlendirmenin, 5018 sayılı Kanunun 71/e maddesi kapsamında kamu zararı açısından yapılması ve sorumluluğu olanlardan, zararın hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekir.

Ayrıca tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerindeki gecikme ve eksiklerin kasıt, kusur veya ihmalden kaynaklanması durumunda, bunun derecesine bağlı olarak ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin ve TCK kapsamında cezai yönden ayrıca değerlendirme yapılması gerekir.