SORU


İşveren; toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebeplerle işçiye verilen ücret kesme cezalarına ilişkin, ay içerisinde yasal izin günleri haricinde ara vermeksizin çalışan personel adına aylık prim hizmet belgesinde bildirilecek sigortalı prime esas gün ve kazanç nasıl bildirilmelidir?

EDİTÖR YORUMU


01/09/2012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe giren “İşveren Uygulama Tebliği”’nin “2.1- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi” başlığı altında yer alan düzenlemeyle “Ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik gün sayısını ve eksik çalışma nedenleri”’nin aylık prim hizmet belgelerine kaydetmeleri gerektiği belirtilmiştir.

İşçiye verilen ücret kesme cezası, işçinin kazancı ile ilgili olup aylığına ilişkin vergi ve sosyal güvenlik prim kesintileri yapılamayacağı gibi, işçi ay içinde yasal izin günleri haricinde ara vermeksizin çalışmış ise kişi adına 30 gün ve çalıştığı günlere isabet eden brüt ücretinin aylık prim hizmet belgesi ile bildirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.