SORU 

Öncelikle platformunuz hayırlı olsun. Büyük bir eksikliğe çözüm getirdiğiniz için teşekkür ederim.  Kurumumuz büyükşehir il sınırları içinde bulunmaktadır. İl müdürümüz, zaman zaman uzak ilçeleri ziyaret etmekte ve bu ziyaretler kendi makam aracıyla gerçekleştirilmektedir. ilgili mevzuatta, kurum araçlarıyla gidilip gelinen yerler memuriyet mahalli içerisinde sayılmaktadır. Bu sebeple, İl Müdürümüze harcırah ödenip ödenmeyeceği hususunda kararsız kaldım. Yardımcı olursanız sevinirim.

EDİTÖR GÖRÜŞÜ 

Bilindiği üzere, Harcırah Kanununda  geçen memuriyet mahalli tanımı yeniden düzenlenmiş ve bu tanımda ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla 39 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği ile 41 Seri No’lu Harcırah Kanunun Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde aşağıda belirtilen mahaller, memuriyet mahalli olarak kabul edilecektir: 

a) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller,

b) (a) bendinde belirtilen mahallerin dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler,

c) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde memuriyet mahalli ise şu şekilde tespit edilecektir: 

(1) İl mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

a) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

b) Söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

memuriyet mahalli olarak kabul edilecektir. 

(2) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilecektir. 

Kurumlarınca sağlanılan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerlerden ne anlaşılması gerektiği de yine ilgili mevzuatta açıklanmıştır. Söz konusu düzenlemelere göre;

(1) Ulaşımı düzenli olarak kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile her gün gidiş ve dönüş olmak üzere ulaşım sağlanan yerler, memuriyet mahalli kapsamında değerlendirilecektir. 

(2) Ulaşımı düzenli olarak sağlanmayıp arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler ise memuriyet mahalli dışı olarak değerlendirilecektir. 

Bu hükümler dikkate alındığında, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları dışında kalan ve yerleşim özellikleri bakımından da bu yerlerin devamı niteliğinde bulunmayan mahallere “makam aracı” gibi arızi olarak kurumlara ait taşıt araçlarıyla yapılan yolculuklarda harcırah ödenmesi gerekmektedir.