SORU


Trabzon Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünde memur olarak çalışmakta iken kendi isteğimle Alanya Yurt Müdürlüğüne yolluksuz ve harcırahsız olarak görevlendirmem yapıldı. Bir ay sonra ve çocugumun okul naklini almak için ikametimi de gecici görev yaptığım Alanya’ya aldım. Çocuğum okula başladığı için eşyalı ev tuttun. Bir ay sonra naklim yapıldı, Sürekli nakil yolluğumu talep ettim. Görevlendirme esnasında ikametimi Alanya’ya aldığım için ödenmeyeceğini söylediler. Yardımcı olursanız sevinirim.

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Sorunuzda yolluksuz olarak geçici süreyle görevlendirildiğiniz, sonrasında da geçici görev yaptığınız yere naklen atandığınız anlaşılmaktadır. Açıklamalarımız Harcırah Kanunu uyarınca aşağıda yapılmıştır.

Öncelikle harcırahsız bir şekilde geçici görevlendirilmeniz mümkün değildir. Memuriyet mahalli dışına görevlendirilmişseniz, tarafınıza harcırah ödenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili çok sayıda yargı kararı olup, idarelerin bu şekilde görevlendirme yapmaları yasal düzenlemelere aykırıdır.

Sürekli görev yolluğunuzu alıp alamayacağınız meselesine gelince, konunun öncelikle memuriyet mahalli tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Memuriyet mahalli tanımına göre; memuriyet merkezi gibi ikamet edilen yer de memuriyet mahalli içerisinde sayılmaktadır. Bu sebeple, memuriyet merkezi dışında olmakla birlikte, ikamet edilen yerde görevlendirilen veya buraya atanan kişilere kural olarak sürekli görev yolluğu ödenebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, sizin durumunuz genel kurala uymamaktadır. Sorunuzda nakil talebinizden sonra, ancak naklen atama işlemi gerçekleştirilmeden önce ikametgahınızı yeni görev yerine aldırdığınız anlaşılmaktadır.

İkametgahın bir yerden başka yere aldırılması başlı başına yer değiştirdiğinizi göstermemektedir. Sürekli görev yolluğu yer değiştirmeniz üzerine verilen bir bedeldir. Atamanızın gerçekleştirileceğini düşünerek atama tarihinden kısa bir süre önce ve zorunluluklar sebebiyle (çocuğun okul kaydının yapılması zorunlu bir neden olarak düşünülmektedir) evinizi nakletmeniz ikametgahınızın bulunduğu yere atandığınız şeklinde yorumlanamaz.

Öte yandan, Harcırah Kanununun 9 uncu maddesinde;
“b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;
c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;
İtibaren verilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca, Harcırah Kanununun çeşitli maddelerinde harcırahın beyan üzerine ödeneceği belirtilmiştir.

Sonuç itibariyle; ikametinizi taşımanıza rağmen fiilen yer değiştirmemiş ve naklen atamadan sonra evinizi taşımışsanız veya atama zaten yapılacak bilinciyle atama tarihinden kısa bir süre önce evinizi ve ailenizi yeni görev yerine taşımışsanız tarafınıza sürekli görev yolluğu ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili beyanınızın da idarece yeterli kabul edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple sürekli görev yolluğu bildiriminizi düzenlemenizi ve idareye vermenizi, buradan sonuç alınmaması durumunda ise yargı organlarına başvurmanızı tavsiye ederiz.

Atanılan yere önceden gönderilen aile fertleri için harcırah alınacağına ilişkin Sayıştay Genel Kurul Kararı bulunmakta olup, bu karara aşağıda yer verilmiştir.

Sayıştay Genel Kurulunun 03.12.1981 tarih ve 4145/1 sayılı kararı

Yurt içinde ya da yurt dışında sürekli bir göreve yeniden veya naklen atanan, yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezleri değiştirilen veyahut bu yerlerden yurt içindeki bir başka sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere, atandıkları yerlere gitmeleri koşuluyla, atama işleminin gerçekleşmesinden önce yeni memuriyet yerlerine gönderdikleri aile efradı için harcırah ödenmesi gerektiğine çoğunluklar karar verildi.