SAYIŞTAY DAİRE KARARI ÖZETİ


İkametgahı değişmeyen ve atandığı yeni işyerine kurumun servis araçlarıyla geliş gidiş yapan kişiye sürekli görev yolluğu ödenebilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

KARAR


Yılı 2012
Dairesi 2
Karar No 35169
İlam No 89
Tutanak Tarihi 9.1.2014

Araştırma Görevlisi …’a fiilen evini ve ikametgâhını nakletmemesine rağmen sürekli görev yolluğu ödenmesi.

… Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan 01.03.2013 tarihli ve … sayılı yazıya göre ilgilinin 2009 yılından bu yana ve halen İstanbul İli Üsküdar İlçesinde ikamet etmekte olduğu teyit edilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

İstanbul İlindeki ikametgâhında kalan ve kurumun tahsis ettiği servis ile gidip gelmeye devam eden Araştırma Görevlisi …’a sürekli görev yolluğu ödenmesi ile oluşan … TL kamu zararı tahsil edilmiş olduğundan ilişilecek bir husus kalmadığına oybirliğiyle,