SORU


Ben …………… Devlet Hastanesinde 1999 yılından bu yana hizmet alımı kapsamında Temizlik Personeli olarak çalışmaktayım. Emeklilik için gerekli tüm şartları taşımaktayım. Şahsıma ödenecek  kıdem tazminatı için hesaplama yapılırken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2003 tarihinden bu zamana kadar geçen sürelerin mi yoksa ilk işe başladığım 01.03.1999 tarihinden bu zamana kadar geçen  sürenin mi esas alınması gerekir?

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Değerli üyemiz; sorunuza 08.02.2015 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan  KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA  İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ  ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  hükümleri çerçevesinde cevap vermeye çalışacağım. Sizin beyanınıza istinaden İş kanunu kapsamındaki emeklilik hükümlerinizle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmayacaktır.

Söz konusu yönetmeliğin Amaç ve Kapsam başlıklı 1. Maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı yönetmeliğin Geçiş Hükmü başlıklı Geçici 1. Maddesinde de “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Her iki madde hükmü bir arada değerlendirildiğinde; amaç ve kapsam başlıklı madde de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında  yapılmış olan  hizmet alımı ihalelerine atıf yapılmış olsa da, geçiş hükmü başlıklı  maddesinde kıdem tazminatlarının hesaplanmasında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınır denilmektir. Bu hükümlerden hareketle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun yürürlülük tarihinden önceki dönemlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürenizin kıdem tazminatınızın ödenmesinde hesaba dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.