1. Geçenlerde muayene kabul belgesi eksik olduğu için iade ettiğim bir mal alımı evrakı sonrası ilgili kurumun müdürü arayarak “bunu neden iade ettin” dedi “benim beyanım esas değil mi? 🙂 Adam koca mali mevzuatta bir tek onu öğrenmiş:) Koca Harcırah kanununda sadece bir yerde geçen bu cümle dillere pelesenk olmuş. Herkes ilk bunu öğreniyor. Oysa bilinenin aksine Harcırah ödemelerinde beyan esas değildir “doğru beyan” esastır. Harcırah Kanunu son maddesinde hilafı hakikat beyanda bulunanlara rütbe, sınıf tenzili veya memurluktan çıkarma cezalarının verilmesini öngörmüştür. Bu madde bugüne dek incelediğim mali mevzuatta bir eylem için öngörülen en ağır cezadır!!!

2. Harcırah ödemeleri dört unsurdan oluşur. Bir kişi tayini çıktı diye bu unsurların hepsine hak kazanmaz. Durumuna göre biri ödenebileceği gibi tamamı da ödenebilir. İkamet ettiği yere tayini çıkanlar için lütfen bunu dikkate alınız.

3. Harcırah ödemelerinin ekine takılacak belgeler arasında adres değişikliği vs. Dair belgeler yoktur bu nedenle beni ilgilendirmez cümlesini Muhasebe Yetkilisi kurabilir ancak gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi kuramaz. Bu unvanlar için ödemesini yaptıkları yüz koli fotokopi kağıdı ile harcırah ödemesi arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de bütçede öngörülen ödeneğin harcanmasıdır. Nasıl ki fotokopi kağıtlarının teslim alınıp alınmadığını kontrol ediyorlarsa harcırah ödemesinin doğruluğunu da etmek durumundadırlar. “Ön mali kontrol” yükümlülüğü bunu gerektirir!!!