4857 sayılı İş Kanunun 41’inci maddesine istinaden çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde; “a) 18 yaşını doldurmamış işçiler, b) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler, c) İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, d) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler, e) 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Editör Yorumu:

Fazla mesai konusunda İş Kanununda bazı sınırlamalar yer almaktadır. Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca -18 yaşını doldurmamış işçiler, – Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, -Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, – Sağlıklarının elvermediği bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler ve -Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.