SORU


Çalıştığım resmi kurumun Antalya ilinde 2 günlük seminer eğitimi var, bu eğitime 1-2 gün önce ya da eğitim bitmesi ile 1-2 gün fazladan otel de konaklama yapmak istiyorum. Fazla günlerin ödemesini cebimden karşılayacağım ancak uçak bilet tarihleri nedeniyle ya da başkaca bir problem olur mu? problem olmaması için resmi bir dayanak var mı?

EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ


Konuya ilişkin detaylı açıklamalar sitemiz tarafından yayımlanan Harcırah Rehberinin 76 ncı sorusunda yapılmış olup, söz konusu açıklamalara özet bir şekilde aşağıda yer verilmiştir.

76.Geçici görev süresi bittikten birkaç gün sonra gerçekleştirilen yolculuklarda yol masrafı karşılanabilir mi?

Memuriyet merkezimizin Ankara olduğunu, Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da görevlendirildiğimizi varsayalım. Hafta sonunu da bu şehirde geçirerek Pazar akşamı memuriyet mahallimize dönersek tarafımıza yol masrafı ödenebilir mi?

Konuya Sayıştay Daireleri tarafından çeşitli tarihlerde verilen kararlarla açıklık getirilmiştir. Bu kararlarda, ilgililere dönüş için yol masrafı ödenmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Sayıştay 2 nci Dairesinin 2016 yılı hesap dönemine ait 27.02.2018 tarih, 35520 karar ve 100 ilam no’lu kararı

…. Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ….’ın 05-07 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da geçici görevle görevlendirildiği bu geçici göreve ait harcırah beyannamesinde Prof. Dr. ….’ın dönüşünü 10.04.2016 tarihinde yapmasına ilişkin olarak;

Ankara’da 05.04.2016-07.04.2016 tarihleri arasında görevlendirilen ilgili, görev bitim tarihi olan 07.04.2016 yerine 3 gün gecikmeyle 10.04.2016 tarihinde asıl görev yerine dönmüş olmakla birlikte, bu gecikme yüzünden kendisine geçici görev nedeniyle müstahak bulunduğu yol masrafından daha fazla bir ödeme yapılmadığı, görevlendirmenin yol giderleri ödenmek üzere yapıldığı ve dönüşün Harcırah Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen mutat yol ve taşıt kullanılarak harcama talimatına uygun olduğu anlaşıldığından, konu hakkında ilişik bulunmadığına,

Sonuç itibariyle, gidiş ve dönüş yol masraflarınıza tecavüz etmemek şartıyla önceden veya sonradan yaptığınız yol masrafının harcırah kapsamında karşılanmasında bir sıkıntı olmadığı değerlendirilmektedir. Yukarıda bir tanesine yer verdiğimiz Sayıştay kararlarında da benzer değerlendirmeler yapılmıştır.