Aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisi, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumludur. Dikkat edileceği üzere burada sorumlu olunan mevzuatın çerçevesi net çizgilerle belirlenmemiştir. Bu nedenle gercekleştirme görevlileri ödemenin türüne göre mevcut tüm yasal mevzuatı gözeterek kontrollerini yapmak durumundadır. Örnek vermek gerekirse gercekleştirme görevlileri 3 yaşında ki bir çocuk için sürekli görev kapsamında otobüs ücreti ödenirken harcırah kanunu yanında karayolları taşıma yönetmeliginde öngörülen indirimleride dikkate almakla yükümlüdür.