EVDB Sistemine Geçiş ve Bakanlığın Yeniden Yapılanması Hakkında Verdiği İpuçları


07.05.2018 Tarihi itibariyle Bağlı Vergi Daireleri yani Malmüdürlüklerinin bünyesinde bulunan gelir servisleri EVDB sistemine geçecek. Sistem hangi yenilikleri getiriyor, Maliye Bakanlığının yeniden yapılanması hakkında hangi ipuçlarını veriyor, yazımızda beraber inceleyeceğiz.

Öncelikle yıllardır Muhasebat personelinin hayali olan Tahakkuk-Tahsilat girişlerinde entegrasyon sağlanması maalesef yine başka bahara kalacak gibi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yıllardır üzerinde çalıştığı sistemin, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Tübitak’a yaptırdığı Yeni Muhasebe Sistemine entegre olmaması Bakanlık adına büyük hayal kırıklığı olarak görünüyor. Maliye Bakanlığı içinde böylesi bir çift başlılık olması, kesinlikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun ‘Etkili, Ekonomik, Verimli’ başlıklı temel ilkesine uyulmadığını gösteriyor.

EVDB Sisteminin bir başka dikkat çeken tarafı da vezne işlemlerine ayrıntılı değinilmiş ve önem verilmiş olmasıdır. Sistemde oluşturulan tahsilat yapısı günümüzde bankaların kullandığı çoklu vezne yapısıyla uyumlu görünüyor. Yeni sistemde ana veznenin altında oluşturulan alt vezneler tahsilat yapıyor ve gün sonu ile tüm veznelerin tahsilatları ana veznede birleştiriliyor.

EVDB Sisteminde tahsilat ve vezne konusuna bu kadar ayrıntılı yer verilmesi son zamanlarda bizlerde oluşan vezneler kapanacak algısını ortadan kaldırıyor. Ayrıca sistemde yapılan önemli değişikliklerden bir de teslimat müzekkeresinin manuel olarak değil otomatik olarak üretmesi. Teslimat müzekkeresi ile ilgili de yeni sistemde bir çok düzenleme bulunuyor.

Teslimat müzekkeresinin EVDB sisteminde otomatik üretilmesi ne anlama geliyor, bu konuyu da inceleyerek ana konumuza doğru yolculuğumuzu sürdürelim. Bunun malmüdürlükleri nezdindeki anlamı artık iki vezne kullanmaya başlayacağımızdır. Gelir ve gider vezneleri ayrı çalışacak ve teslimat müzekkereleri ayrı ayrı üretilecektir. İlimizde eğitim veren eğitim görevlisinden edindiğimiz bilgiye göre ikinci bir duyuru gelene kadar otomatik teslimat müzekkereleri malmüdürlükleri tarafından kullanılmayacaktır. Ancak kullanılmaya başlandığında tam da anlattığımız gibi tahsilatlarının bir birine karışmaması gereken ve bir birinden bağımsız olarak bankaya yatırılacak iki veznemiz olacak.

Bu bilgiler ışığında, gelir veznesinin uzun ömürlü bir kullanımı olacağını, ancak gider veznesinin kapanmaya daha müsait olduğunu görüyoruz. Gider veznesi aracılığı ile yaptığımız tahsilatlar anlaşmalı bankalar ve ptt tarafından yapılacak ve gelir veznesi aracılığı ile yaptığımız tahsilatların da Yeni Muhasebe sistemine kaydı eski usulle yapılmaya devam edecektir. Son zamanlarda hepimizin gündeminde yer alan vezneler kapanacak mitini de böylelikle çürütmüş oluyoruz. Hatta EVDB sisteminin kullanılması terminal bazında olacağından malmüdürlüklerinin de kapanması şimdilik zor görünüyor. Bunu şöyle açıklayalım; gelir servislerinin yaptığı tahsilatlar her gün yeni muhasebe sistemine işlenecek, Bakanlıkların merkez saymanlık aracılığı ile işlem gerçekleştirmesi durumunda terminal bazında yapılan tahsilat entegre olarak ilgili bakanlığın defterine kaydedilmek durumunda, ancak yeni sistemin entegrasyon içermediğini de biliyoruz.

Sonuç olarak, malmüdürlüklerinin kapanarak tüm muhasebe hizmetlerinin merkez saymanlıklara devredilebilmesi ancak EVDB ile yeni muhasebenin entegre olması ile gerçekleşebilir. Henüz böyle bir entegrasyonun gerçekleşmediği düşünülürse, yine bir ezberimizin daha bozulduğunu ve malmüdürlüklerinin kapanmasının ancak ileriki yıllarda gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda da cefakar muhasebat personelinin ucu açık bir süre daha yeni sistemin getirdiği iş yükü ve her bakanlığa ayrı ayrı  hizmet vermesi zorunluluğu ufukta görünmektedir.